ฟรี สัมมนา “เตรียมความพร้อมเรียนต่อมัธยมในอเมริกา” 

ฟรี สัมมนา “เตรียมความพร้อมเรียนต่อมัธยมในอเมริกา”
กับ Kennedy Catholic High School โรงเรียนเอกชนคุณภาพ
เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สำหรับนักเรียนอายุ 13-16 ปี

เตรียมพร้อมกับการสมัครเข้าเรียนและการตอบรับระดับมัธยม และปริญญาตรีของอมริกา
ประเมินระดับภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าเรียน และวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โอกาสในการสอบถามข้ออมูลโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 5/11/19 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.

Session 1#  เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

Session 2#  ทดสอบภาษาอังกฤษ และฝึกฝนทักษะภาษาได้อย่างไร Understand your English level and how to improve your English

Session 3# เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง

สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สำรองที่นั่งได้ที่  Line: @ednet