ฟังทุนสถาบัน MGSM ประเทศออสเตรเลีย 19 JAN 2018

MQ : MGSM  Scholarships & Information Session

Macquarie University

Macquarie Graduate School of Management : MGSM Sydney, Australia

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น.

ขอเชิญพบ ปรึกษา ทำการสมัคร สอบถามรายละเอียด และ ข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติม  Hope Tancinco Regional Director Macquarie International Macquarie University, NSW mq.edu.au

หลักสูตรภาษาอังกฤษ    
MBA Master of Management
Master of Social Entrepreneurship
Master of Applied Finance
Master of Applied Finance (Advanced)
Bachelor of Finance
Ph.D.
และสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ที่เปิดสอนที่ Macquarie University สนใจลงทะเบียน สำรองที่นั่ง Click