รัฐบาลของ Queensland, Australia จัดทำโปรแกรม #MOOEC ให้ผู้สนใจได้เรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้ฟรีๆ!!!

หน่วยงานของรัฐบาลจากรัฐ Queensland, Australia จัดทำโปรแกรม #MOOEC ให้ผู้สนใจได้เรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้ฟรีๆ!!!

มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ระดับผู้ใช้ภาษาเริ่มต้นจนถึงระดับสูง กว่า 50 หลักสูตร

อาทิเช่น General English, Academic Essay Writing, Grammar Guru, Intercultural Communication, Presentation Impact Technique, TOEFL Lesson 1, IELTS Practice, Pearson Test of English Preparation Program ลงทะเบียนเรียนได้ฟรีๆ ที่ https://www.studyqueensland.qld.gov.au/Study/MOOEC

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่รัฐ Queensland, Australia สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET เพื่อดำเนินการสมัครล่วงหน้า หรือแอดไลน์ @EdNET เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร ทุนการศึกษา โปรโมชั่นหลักสูตรภาษา