เปิดรับสมัครแล้ว ทุนนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงาน กพ.


เปิดรับสมัครแล้ว ทุนนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงาน กพ. ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation)
เหมาะสำหรับ :
☆ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย/จบปริญญาตรีไม่เกิน 2 ปีที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Science
☆ ผู้มีความสนใจงานด้านการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
☆ ผู้ที่มีความสนใจในการ forecast เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ เช่น นโยบายการคลัง นโยบายด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ
☆ ผู้ที่มีทักษะพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และร่วมขับเคลื่อนงานสำคัญของประเทศ
ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2564
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ Australia, Canada, New Zealand, Singapore, UK และ USA สามารถขอข้อมูลจากพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET