เรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Northampton, UK มีโอกาสทำงานต่อ

ข่าวดี! น้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทยสามารถสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Northampton, UK ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรอินเตอร์ เพียงจบม. 6 ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หลังเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ยังมีสิทธิทำงานต่ออีก 2 ปีในประเทศอังกฤษตามเงื่อนไขของ UK Graduate Immigration Route scheme ได้อีกด้วย https://www.northampton.ac.uk/international/

ข่าวดีที่ 2 ทุนการศึกษา Thai Student Ambassador Scholarship 2020 มูลค่า 50% ของค่าเรียน เฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หรือ โท ทุกหลักสูตร และตอบรับชำระมัดจำค่าเรียนภายในเดือนกรกฎาคม 2020 จะได้รับการสัมภาษณ์จากทาง UoN เพื่อรับทุนให้เปล่ามูลค่า 50% พร้อมโอกาสทำงานร่วมกับ International Office เพื่อเป็นทูตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คัดเลือกโดยไม่อิงผลการเรียน GPA หรือผลภาษาอังกฤษ สามารถเลือกรอบเรียนได้ในปี 2020-2021

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนที่ University of Northampton หรือสอบถามเรื่องทุน สามารถติดต่อพี่ๆ EdNET ได้ที่นี่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET