เรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัฐบาล USA

SHORELIGHT RANKINGS_B

 รับ GPA 2.5 and No SAT/ACT

ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

UNIVERSITY OF KANSAS

AUBURN UNIVERSITY

LOUISIANA STATE UNIVERSITY

FLORIDA  INTERNATIONAL UNIVERSITY

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ พี่เล็ก 084 673 0222

Email: kamolpat@ednet.co.th