เรียนภาษาที่อเมริกากับ ILSC ที่ New York และ San Francisco

International-Language-Schools-of-Canada-(ILSC)

โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกากับ ILSC ที่ New York และ San Francisco

สมัครเรียน 1 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์

ฟรี ค่าสมัครเรียนจำนวน $ 165 เมื่อลงเรียน 3 เดือนขึ้นไป จ่ายเพียง $330 ต่อสัปดาห์

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เท่านั้น

* เริ่มเรียนภายใน มีนาคม 2516

 

Ed NET Co., Ltd.

ยูนิต 1001 ชั้น 10 โซนการศึกษา อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 1693 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ  10900

Mobile: 66 85 111 0332

Tel: 66 (0) 2937 0870-4 Fax: 66 (0) 2937 0920

Email:   sumettra@ednet.co.th

www.ednet.co.th 

facebook.com/EdNETCoLtd