เลือกเรียนต่อในอเมริกาอย่างไรดี โดยมหาวิทยาลัย University of North Texas, USA

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เลือกเรียนต่อในอเมริกาอย่างไรดี โดยมหาวิทยาลัย University of North Texas, USA

ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค BTS นานา

สนใจเข้าร่วมสำรองที่นั่งได้ที่ .

พี่เล็ก กมลภัส มือถือ 084-6730222 หรืออีเมล์ kamolpat@ednet.co.th

Ednet Norh America