เลือกเรียน MBA U TOP ใน อเมริกาอย่างไรดี

Print

 

ขอเชิญผู้สนใจเรียนต่อ MBA U Top เข้าร่วมสัมมนาวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14.00 น.-16.00 น.

ณ.สำนักงานเอ็ดเน็ท ยูนิต 1001 ชั้น 10 โซนการศึกษา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

หัวข้อการบรรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ)
+ข้อเท็จจริงของระบบ Rankings ในมุมมองอเมริกัน
+รู้จักกับ US News and World Report ให้ดียิ่งขึ้น
+การพิจารณาตอบรับ U TOP เป็นอย่างไร
+สิ่งที่ควรรู้ก่อนยื่นสมัคร U TOP
+ควรเลือกสมัครมหาวิทยาลัยอย่างไรดี

รับเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น

ClickNow