โครงการ Work and Holiday Visa Australia ปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดวันเปิดลงทะเบียนและรับสมัคร โครงการ Work and Holiday Visa Australia แล้วโดยจะรับสมัคร 2 รอบ รอบแรกในเดือนกรกฎาคม 2563 และ รอบที่ 2 เดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ 2564 มีโควต้ารวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 คนเท่านั้น

โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี สัญชาติไทย จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผล IELTS 4.5 หรือ TOEFL iBT 32 ขึ้นไป หลักฐานการเงินซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทางเอง A$5,000

สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ วีซ่านี้สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้เป็นเวลา 1 ปี สามารถทำงานกับนายจ้างแต่ละแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือน และเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์รอบแรก 8-10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-16:00น. เพื่อรับ username และ password

เปิดรับสมัครรอบแรก 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-16:00น. และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 1,000 คน

ลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://www.dcy.go.th

สอบถามข้อมูลได้ที่ 089-449 0272 หรือ Line: @ednet