โอกาสสุดท้ายสำหรับการสมัครหลักสูตร British Foundation Programme เทอมพฤษภาคม 2021

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนไทย ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการเขียน) ปูพื้นฐานด้านวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี
• ได้รับ BTEC UK Certificate เมื่อจบหลักสูตร ได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
• หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการออกแบบมาจากประเทศอังกฤษโดยตรง
• ได้รับการพัฒนาทักษะทั้งภาษาอังกฤษทั่วไปและเพื่อการศึกษา
• เพิ่มเติมความรู้ทางด้านธุรกิจและการบริหาร และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีทางด้านธุรกิจ
• ไม่มีการสอบ ประเมินและวัดผลการเรียนโดยการทำโปรเจค
• สอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาของประเทศอังกฤษ (UK Teaching Standard)
• เมื่อเรียนจบหลักสูตร British Foundation Programme สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ British College by SPU ได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบ
• หลักสูตร British Foundation Programme เหมาะกับใคร?
• เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ British College by SPU
• เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
• เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในด้านภาษาและวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจ
ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์
วิชาเรียน
– BTEC Level 3 in Business Management
– English for Academic Purposes (EAP) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ คือหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบพิเศษแก่นักเรียนไทยที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สนใจสมัครเรียนที่ British College by SPU สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมกับพี่ๆ EdNET ได้ที่ Line: @EdNET