Oxford International English Schools จัดโปรหลักสูตรภาษาและ Pathway ลดลง 25-33%

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา…

โปรโมชั่นราคาพิเศษหลักสูตร co-op programs จาก ILAC International College ภายใน 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

ILAC International College ขอมอบโปรโมชั่นราคาพิเศษหลักสูตร…

โปรโมชั่นพิเศษเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษราคาเดียวจาก EC English

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษราคาเดียวจาก…

Canadian College of English Language (CCEL) เปิดสอนหลักสูตรภาษาแบบออนไลน์

Canadian College of English Language (CCEL) เปิดสอนหลักสูตรภาษาแบบออนไลน์…

สัมมนาออนไลน์ Study & Work in Canada

สัมมนาออนไลน์ Study & Work in Canada วันอาทิตย์ที่…

ILSC Canada เปิดแล้วทั้ง 3 วิทยาเขต Vancouver, Toronto และ Montreal

ILSC แคนาดาได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน…

ILAC, Canada ลดสูงสุด 50% ฉลองเปิดประเทศหลังโควิด 20 ตุลาคม 2020

ILAC, Canada ขอเสนอโปรโมชั่นฉลองแคนาดาอนุญาติให้นักเรียนต่างชาติเดินทางได้…