Griffith University ขอมอบทุนการศึกษา International Student Academic Merit Scholarship มูลค่า 20%

Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ขอมอบทุนการศึกษา International Student Academic Merit Scholarship มูลค่า 20% ของค่าเรียนตลอดหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2021 – 2022
คุณสมบัติและเอกสารสำหรับผู้ขอรับทุน
– สำหรับสมัครระดับปริญญาตรี จบมัธยม 6 ได้เกรดเฉลี่ย 2.7 (67%) หรือ O-NET 50.0 ขึ้นไป
– สำหรับสมัครระดับปริญญาโท จบปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
– ผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์สำหรับหลักสูตรที่ต้องการสมัครแล้ว
– ส่งใบสมัครปริญญาตรี หรือปริญญาโท แบบเรียนเต็มเวลา เพื่อให้ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข
– เริ่มเรียนใน Trimester 2, 3 2021 หรือ Trimester 1, 2, 3 2022
– นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนนี้โดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครหลักสูตรที่ต้องการเรียน
Griffith University ได้รับ 5 ดาวทางด้านประสบการณ์การเรียนการสอนโดยภาพรวมจาก The Good Universities Guide เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการสอนและผลงานวิจัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญากว่า 200 หลักสูตร หลากหลายสาขาวิชาทั้งบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สาระสนเทศน์, การบิน, วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สนใจสมัครรับทุนการศึกษาที่ Griffith University หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่  089-4490272 หรือแอดไลน์ @EdNET