ปัจจุบัน มาเลเซียยังไม่ได้เปิดประเทศ 100%  แต่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกลับเข้าไปเรียนได้ตามเงื่อนไขของรัฐบาล โดยต้องยื่นสมัครเพื่อขอเดินทางที่ https://visa.educationmalaysia.gov.my/guidelines/travel-authorisation-form-base.html

มาตรการก่อนเดินทาง

 1. นักเรียนต้องเตรียมเอกสารดังนี้เพื่อยื่นขออนุญาต
 • หนังสืออนุญาตจาก Immigration (ขอจากทางสถาบันที่นักเรียนศึกษาทาง E-mail)
 • กรอกแบบฟอร์มยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการกักตัว LoU (ขอจาก Link https://www.kln.gov.my/ )
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนา Foreign Student Pass
 1. เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วให้ทำเป็น File PDF แล้วส่งให้สถานทูตพิจารณาที่อีเมล mwbangkok@kln.gov.my (ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ)
 2. เมื่อได้จดหมายอนุญาต (Notice Travel Letter) เตรียมตัวเดินทางได้โดยต้องดาวโหลดแอปพลิเคชั่น MySejahtera จาก App Store ได้ทั้ง 2 ระบบ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 3. นักเรียนควรมีผลตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม.เพื่อแสดงก่อนออกเดินทาง

 

การเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

 1. เมื่อถึงสนามบินประเทศมาเลเซีย ทุกคนจะต้องเข้าคิวสแกน QR Code จาก App MySejahtera เพื่อกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศ
 2. ตรวจสุขภาพเพื่อหาเชื้อ Covid 19 ด้วยระบบ RT-PCR ก่อนเข้ากักตัว 14 วัน (ผลตรวจจะส่งไปให้ที่โรงแรมใช้เวลา 1-2 วัน)
 3. ถ้าต้องการกักตัวน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีใบรับรองผลการฉีดวัคซีนสากลก็จะสามารถลดวันกักตัวได้ 7-10 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลมาเลเซีย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hso.moh.gov.my/outbreak-portal-hqa/index
 4. ชำระค่าตรวจ 250 RM
 5. ยื่นเอกสาร LoU และ หนังสืออนุมัติจากสถานทูตที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียนเข้ารับการกักตัว
 6. ไปที่ Immigration เพื่อยื่นเอกสารที่เตรียมมาทั้งหมดก่อนจะไปรับกระเป๋าจากนั้นไปยังจุดฉีดฆ่าเชื้อ โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาไปขึ้นรถรอบละไม่เกิน 20 คน
 7. หลังจากรับกระเป๋าจะมีรถบัสพาไปยังที่พัก (อัตราสถานที่กักตัว 150RM ต่อวัน)

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนสามารถสอบถามได้จากพี่ๆ เอ็ดเน็ทก่อนตัดสินใจ**

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://my.usembassy.gov/covid-19-information/

 

สนใจศึกษาต่อมาเลเซียปรึกษา EdNET โทร 0894490272 หรือ Line @ednet ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแนะแนว

ขอบคุณข้อมูลจาก             

www.Kln.gov.my

https://visa.educationmalaysia.gov.my

https://my.usembassy.gov/covid-19-information