ข้อดีของการเรียนปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยประเทศนิวซีแลนด์

            นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่นักศึกษาต่างชาตินิยมไปเรียนต่อปริญญาเอกมาก จากนโยบายของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่สนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัย ให้สวัสดิการต่างๆ มากมายกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมทั้งโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาอีกด้วย

สรุปข้อดีของการเรียนต่อปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์

 1. จ่ายค่าเรียนในอัตราเดียวกับนักเรียนนิวซีแลนด์
 2. สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย Part-Time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงปิดเทอม
 3. สามารถพาคู่สมรส บุตร/บุตรีมาด้วยได้
 4. บุตร/บุตรี ได้รับสวัสดิการและสิทธิ์เข้าเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาในอัตราเดียวกับนักเรียนนิวซีแลนด์
 5. มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งเป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษามีมาตรฐานการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆ ของโลก
 6. มหาวิทยาลัย ประสานงานและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงนักวิชาการผู้ชำนาญการ เพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ทำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการศึกษาและงานวิจัยอย่างเต็มที่
 7. มีโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

แนะนำมหาวิทยาลัยคุณภาพ

EdNET ขอแนะนำมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่เป็นตัวแทนโดยพร้อมให้การช่วยเหลือแนะแนว ประสานกับทางมหาวิทยาลัย การติดต่อคณะและอาจารย์ รวมทั้งการสมัคร ตรวจสอบรับรองเอกสาร ดำเนินการทุกขั้นตอนตลอดจนยื่นวีซ่า เตรียมการเดินทาง และจัดหาที่พัก

แต่ละมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลาย ให้เลือกตามความสนใจของนักศึกษา ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ตลอดการศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศนิวซีแลนด์

LINCOLN UNIVERSITY

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้วยหลักสูตรเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม Lincoln University เป็นเจ้าของฟาร์ม 10 แห่งในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนี้ ยังมีชื่อเสียงด้านหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และอีกหลายหลักสูตรเพื่อการศึกษาวิจัย

สาขาวิชาที่โดดเด่นติดอันดับโลก

 1. Agriculture & Forestry        อยู่ในอันดับที่ 51 – 100 ของโลก
 2. Environment Studies          อยู่ในอันดับ 301 – 350 ของโลก

เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสถาบัน https://www.ednet.co.th/lincoln-university/

ข้อมูลหลักสูตร https://www.lincoln.ac.nz/study/Qualifications/Qualification/?QualCode=phd.philosophy

เว็บสถาบัน www.lincoln.ac.nz                

 

THE UNIVERSITY OF WAIKATO

มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แต่สาขาอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลหลักสูตร                               

สาขาวิชาที่โดดเด่นติดอันดับโลก

 1. Education and Training                           อยู่อันดับที่ 101 – 150 ของโลก
 2. Communication and Media Studies      อยู่อันดับที่ 151 – 200 ของโลก
 3. English Language and Literature          อยู่อันดับที่ 151 – 200 ของโลก
 4. Accounting and Finance                          อยู่อันดับที่ 201 – 250 ของโลก
 5. Sociology                                                     อยู่อันดับที่ 201 – 250 ของโลก

เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสถาบัน https://www.ednet.co.th/the-university-of-waikato/

ข้อมูลหลักสูตร https://www.waikato.ac.nz/study/postgraduate-studies

เว็บสถาบัน www.waikato.ac.nz

 

UNIVERSITY OF CANTERBURY

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายมีหลักสูตรทั้งวิทย์และศิลป์ มีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ทั้งกฎหมาย วิศวกรรม เคมี ดาราศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาที่โดดเด่นติดอันดับโลก

 1. Linguistics                                              อยู่อันดับ 51 – 100 ของโลก
 2. Engineering – Civil and Structural   อยู่อันดับ 51 – 100 ของโลก
 3. Accounting and Finance                      อยู่อันดับ 51 – 100 ของโลก
 4. Geography                                              อยู่อันดับ 101 – 150 ของโลก
 5. Earth and Marine Sciences                 อยู่อันดับ 101 – 150 ของโลก
 6. Law and Legal Studies                         อยู่อันดับที่ 101 – 150 ของโลก                              

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสถาบัน https://www.ednet.co.th/university-of-canterbury/

ข้อมูลหลักสูตรhttps://www.canterbury.ac.nz/postgraduate/phd-and-doctoral-study

เว็บสถาบัน www.canterbury.ac.nz  

 

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

โดดเด่นในสาขาวิชา มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนี้ยังมีชื่อเสียงในสาขาการออกแบบ Graphic Design และหลักสูตร Animation Design

สาขาวิชาที่โดดเด่นติดอันดับโลก

 1. Library & Information Management     อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก
 2. Hospitality & Leisure Management       อยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก
 3. Arts and Humanities                                 อยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก
 4. Philosophy                                                   อยู่ในอันดับที่ 51 – 100 ของโลก
 5. Earth and Marine Sciences                      อยู่ในอันดับที่ 51 – 100 ของโลก
 6. Law and Legal Studies                              อยู่อันดับที่ 51 – 100 ของโลก  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสถาบัน https://www.ednet.co.th/victoria-university-of-wellington/      

ข้อมูลหลักสูตร https://www.wgtn.ac.nz/study/programmes-courses/postgraduate?qualtype=Research

เว็บสถาบัน www.victoria.ac.nz/international/

 

ข้อมูลอ้างอิง

Top Universities. Lincoln University Retrieved 1 April 2020.
Top Universities. University of Canterbury. Retrieved 1 April 2020.
Top Universities. University of Waikato. Retrieved 1 April 2020.
Top Universities. Victoria University of Wellington. Retrieved 1 April 2020.

สนใจศึกษาต่อนิวซีแลนด์ปรึกษาพี่ๆ เอ็ดเน็ทที่ Line: @ednet หรือ โทร: 089-449 0272