ทำความรู้จัก IELTS Online หรือ IELTS Indicator กันค่ะ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางศูนย์ IELTS จึงเปิดให้น้องๆที่สนใจจะสอบ IELTS สามารถสอบที่บ้านได้ แต่บอกก่อนนะคะ ว่าการสอบตัวนี้เป็นระบบชั่วคราวเปิดให้สอบในบางประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เมื่อมีการเปิดสอบปกติการสอบนี้ ก็จะถูกยกเลิก น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ Website https://www.ieltsindicator.com

สอบอะไรบ้าง

การสอบ IELTS Indicator คือการสอบ IELTS Online มีการวัดผล 4 ทักษะเหมือน IELTS ปกติ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน มีการจับเวลาเช่นเดียวกับIELTS ปกติเลยค่ะ ส่วนการพูดจะสอบแยกอาจเป็นก่อนหรือหลังสอบ3 ทักษะนั้นก็ได้

ข้อสอบแบ่งเป็น

  1. การฟัง 30 นาที 40 ข้อ
  2. การอ่าน 60 นาที
  3. การเขียน มี 2 หัวข้อ ใช้เวลา 60 นาที
  4. การพูด มี 3 ส่วน สอบผ่าน วีดีโอคอล ใช้เวลา 11-14 นาที

เตรียมอะไรก่อนสอบ

  1. สถานที่สอบที่เหมาะสม ไม่ควรเป็นที่สาธารณะ และไม่ควรให้มีใครรบกวนขณะสอบ
  2. คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่อง MAC หรือ PC ก็ได้ ต้องดาวน์โหลดSafe Exam Browser (SEB) และต้องมี กล้อง หูฟัง และไมโครโฟนเพื่อใช้สอบการพูดด้วยค่ะ
  3. เน็ทต้องแรงพอที่จะไม่ทำให้สะดุดหรือติดขัดขณะสอบนะคะ
  4. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสอบ

ผลสอบ

จะตรวจโดยผู้ตรวจข้อสอบ IELTS และจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์ ผลคะแนนจะเหมือนกับสอบ IELTS ปกติเลยค่ะ คือ ผลคะแนนแต่ละส่วน และผลรวมด้วย ผู้สอบสามารถแจ้งให้ส่งไปที่มหาวิทยาลัยที่สมัครได้เลยค่ะ แต่อย่าลืมสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยหรือตัวแทนสถาบันที่จะใช้ผลก่อนสอบนะคะว่ารับผลสอบแบบนี้ไหมเพราะบางสถาบันก็อาจจะไม่รับ หรือให้สอบอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดหรือใช้ข้อสอบของทางสถาบันเอง ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่ยอมรับผลสอบนี้เลย

ลิงค์สำหรับสมัครสอบ: https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/which-ielts-test/ielts-indicator

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อสถานที่รับผล IELTS Indicator: https://www.ieltsindicator.com/who-accepts-ielts-indicator-scores/

สนใจสมัครเรียนต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆ EdNETได้ที่

โทร 02 038 8128 หรือแอดไลน์ @EdNET