ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ โรงเรียนที่เปิดสอนการเรียนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติแทบจะมีอยู่ทุกประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ แต่เรียนที่ไหนถึงจะเข้าถึงรากเหง้าของภาษาได้มากกว่ากัน แน่นอนคำตอบนั้นคือ เรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนที่ประเทศอังกฤษ

ถิ่นกำเนิดภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษมีกำเนิดในประเทศอังกฤษ การเข้าใจในภาษาอังกฤษต้นแบบจะช่วยให้เข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

สำเนียงอังกฤษ – ถือว่าเป็นสำเนียงที่ไพเราะ และมีเอกลักษณ์

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ – อังกฤษถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ เป็นบ้านเกิดของมหากวีเอกของโลก วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ วัฒนธรรมจิบชายามบ่าย (Afternoon Tea) ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก – หอนาฬิกา Big Ben พิพิธภัณฑ์ British Museum  พระราชวังบัคกิ้งแฮม สโตนเฮนจ์ (อนุสรณ์สถานก่อนประวัติศาสตร์) ฯลฯ

ความหลากหลายวัฒนธรรม – ลอนดอนจะเป็นศูนย์กลางความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม

สนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษ เรียนภาษา หรือระดับมหาวิทยาลัย ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EdNET  : 082-326-4594 หรือ Line : @ednet