ทำไมนักเรียนไทยต้องเรียน Foundation ก่อนเข้าปริญญาตรีในอังกฤษ

ทำความรู้จัก Foundation กันก่อนค่ะ หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติเพราะความแตกต่างของระบบการศึกษาระดับมัธยมของไทยเรียน 6 ปี แบ่งเป็นมัธยมต้น 3 ปี และมัธยมปลายอีก 3 ปี มัธยมของอังกฤษจะเรียน 7 ปี มัธยมปลาย 2 ปีหลังจะเรียนวิชาเฉพาะทางเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี เขาจะเรียกว่า A-Levelปีแรกคือ AS ส่วนปี 2 เรียกว่า A2 นั่นคือคำตอบของความจำเป็นที่ต้องปรับพื้นฐานการเรียนและทักษะก่อนเข้าเรียนในปริญญาตรีที่อังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง Foundation กับ A-Level

Foundation A-Level
· เรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เปิดสอน

· ระยะเวลาเรียน 1 ปี

· นักเรียนส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ

· เรียนแบบเตรียมความพร้อม ไม่ยากนัก

· มีการสอบถึง 3 ครั้ง

· รับอายุ 16.5 ปี

· IELTS 5 หรือมากกว่า

· มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ยอมรับผล

· เรียนในโรงเรียนระดับมัธยมปลายหรือสถาบันที่เปิดสอน

· ระยะเวลาเรียน 2 ปี

· เรียนร่วมกับนักเรียนLocal

· เรียนแบบปกติ เรียนหนักกว่า

· มีการสอบปลายภาคครั้งเดียวตอน A2

· รับอายุ 15.5 ปี

· IELTS 6.0 หรือมากกว่า

· ทุกมหาวิทยาลัยในอังกฤษยอมรับ

หมายเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มี

Foundation มีกี่แบบ

          การเรียน Foundation มีด้วยกัน 2 แบบค่ะ

  1. เรียนแบบการันตี หากมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก็จะสามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นได้โดยอัตโนมัติ
  2. เรียนแบบไม่การันตี หลังจบ Foundation นักเรียนต้องนำผลไปใช้ยื่นในการสมัครเรียน

ใช้เกณฑ์อะไรรับเข้าเรียน

การรับนักเรียนเข้าเรียน Foundation แต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน บางแห่งรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปหรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรด 2 ขึ้นไปค่ะ การเรียน Foundation ถือว่ามีวุฒิเทียบเท่ากับ A-Level เลยค่ะ แต่ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียว หรือแบบเร่งรัดด้วยเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้น

ก่อนที่จะตัดสินใจเรียน Foundation น้องๆ ควรทราบความต้องการของตัวเองก่อนเช่น สาขาที่สนใจ มหาวิทยาลัยที่ชอบ คุณสมบัติที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องได้ตามที่วางแผนไว้ค่ะ
** สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียด จากพี่ๆ EdNETได้ที่ Line: @ednet