เรียนอะไร จบแล้วทำอาชีพอะไร

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการตลาดเรียนง่ายใครก็เรียนได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จยิ่งในปัจจุบันหลายองค์กรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการตลาดการจะเป็นนักการตลาดที่เก่งมีความรอบรู้เท่าทันสังคมตามทันผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการเรียนรู้ทักษะเพื่อนำไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

อาชีพด้านการตลาดมีอยู่มากมายทั้ง Content Management สำหรับคนที่ชอบงานเขียนงานพัฒนาการตลาด สำหรับคนที่ชอบการวิเคราะห์วิจัยและ SEM สำหรับคนที่ชอบด้านโฆษณาเป็นต้นและมีตัวอย่างอีกมากมายดังนี้

 • Digital Marketing นักการตลาดดิจิตอล

ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบแคมเปญการตลาดหาช่องทางการเผยแพร่โฆษณาออนไลน์และดูแลการตลาดทางออนไลน์ทั้งหมด

 • Content Marketing นักคิดคอนเทนต์

เหมาะกับคนที่ชอบเขียนชอบคิดคำเขียนบทความจากประสบการณ์จากความรู้ที่สนใจหรือจากข้อมูลที่ค้นคว้ามาแล้วนำมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาของตัวเองและต้องเขียนให้น่าดึงดูดมีเทคนิคกลยุทธ์ในการเขียน

 • Social Media Admin ผู้ดูแลสื่อออนไลน์

หลายบริษัทมีสื่อออนไลน์หลายช่องทางจึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลในส่วนนี้ซึ่งก็คือAdmin ที่มีหน้าที่ดูแลหลายฝ่ายเช่นฝ่ายโฆษณาฝ่ายการตลาดฝ่ายคอนเทนต์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตำแหน่งนี้สามารถทำงานที่บ้านได้และมีอิสระในการทำงาน

 • SEM (Search Engine Marketing)

เป็นอาชีพที่ท้าทายเนื่องจากมีหน้าที่ค้นหาข้อมูลจาก Web Engine เช่น Google เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาบริษัทให้เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากที่จะนำไปสู่การขายและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นไปจนถึงการเป็นบริษัทอันดับต้นๆ อาชีพนี้จึงมีความสำคัญมาก

 • Biddable Media นักพัฒนาการตลาด

การบริหารสื่อให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเป็นหน้าที่หลักของนักพัฒนาการตลาดเนื่องจากมีช่องทางการเผยแพร่สื่อที่มากมายแต่มีงบประมาณที่จำกัดบริษัทจึงต้องจัดสรรและบริหารงบประมาณของสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก Search Engine เช่น Keyword และทักษะทางเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดสรรงบประมาณนี้

 • Business Ownerเจ้าของธุรกิจ

อาชีพนี้เหมาะกับคนที่อยากมีธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองหรืออยากนำความรู้ด้านการตลาดไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดดิจิตอลมีอยู่หลากหลายสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดหรือความสนใจหลักสูตรเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาและหลักสูตรวิชาชีพอีกทั้งมีให้เลือกว่าต้องการเรียนออนไลน์หรือในห้องเรียน

 • Digital Marketing
 • Social Media Marketing
 • International Marketing with Digital Marketing
 • Digital Marketing and Analytics
 • Digital Marketing and Channel Management
 • E-Business or E-Marketing
 • Content Marketing
 • E-Commerce Management

 

ขอแนะนำสถาบันเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในประเทศอังกฤษ

 

สถาบัน                                                   หลักสูตร

HeriotWatt University               International Marketing with Digital Marketing

University of Kent                         Digital Marketing and Analytics

Newcastle University                   E-Business (E-Marketing)

University of Leeds                       Consumer Analytics and Marketing Strategy
Advertising and Marketing

 

ขอแนะนำสถาบันเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย

 

สถาบัน                                                   หลักสูตร

Curtin University                           Digital and Social Media

Macquarie University                   Marketing- Digital and Communication

Monash University                        Marketing and Digital Communications

RMIT University                            Digital Business

University of Newcastle              Digital Marketing

University of South Australia   Advertising and Brand Management – Digital Marketing

 

สถาบันและหลักสูตรข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นหากสนใจหลักสูตรการตลาดดิจิตอลสามารถสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เอ็ดเน็ท โทร 089 449-0272 หรือ Line: @ednet