ณ สถานการณ์โควิด-19 นี้อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนอกจากแพทย์ พยาบาล สาธารณะสุข ที่ทุกคนรู้จักก็มี นักวัคซีนวิทยา ผู้ที่คิดค้นวัคซีนเมื่อมีโรคระบาดเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักอาชีพนักวัคซีนวิทยากันว่าอาชีพนี้ต้องเรียนอะไรทำงานแบบไหน

การจะมาเป็นนักวัคซันวิทยาสามารถมาได้หลายสาขาไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักวิจัย สาธารณสุขศาสตร์ นักชีววิทยา นักจุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีวโมเลกุล ครุศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์เป็นต้น

 

นักจุลชีววิทยา

นักจุลชีววิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในระดับโมเลกุลโดยจะศึกษาการเจริญเติบโตสารพันธุกรรมคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านเช่น การแพทย์ งานวิจัยสิ่งแวดล้อม หรือด้านอุตสาหกรรม

นักระบาดวิทยา

อาชีพที่มีความสำคัญมากในยุคที่โควิด-19ระบาดเพราะจะมีหน้าที่สืบค้นหาสาเหตุการระบาดของโรคต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและควบคุมโรคระบาดนำข้อมูลมาใช้ประกอบการผลิตวัคซีนและยาต้านโรคระบาด

วิศวกรชีวการแพทย์

อาชีพนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่มีความสำคัญมากในการช่วยสร้างเครื่องมือในวงการแพทย์เช่นเครื่องเก็บรักษาวัคซีนเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์เป็นส่วนช่วยให้แพทย์มีความสะดวกในการรักษาชีวิตคนไข้

 

สาขาที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางนักวัคซีนวิทยามีหลากหลายขึ้นกับความสนใจของแต่ละคนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี

นอกจาก 3 อาชีพที่แนะนำยังมีอีกหลายอาชีพสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อคิดค้นและพัฒนาวัคซีนผู้ที่สนใจในสายอาชีพนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความรู้จักกับหลักสูตรได้ตามคำแนะนำข้างล่างนี้ค่ะ

 

หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย

สถาบัน หลักสูตร
Curtin University Health Science
Deakin University Applied Sciences in Health and Disease

Biology and Chemical Sciences

Genetics, Microbiology, and Immunology

Griffith University Biomedical Science & Biomolecular Science

Pharmacology and Toxicology

Monash University Immunology
The University of New South Wales Microbiology and Immunology
The University of Western Australia Microbiology and Immunology
University of Tasmania Applied Science

Biomedical Science

Microbiology

 

สถาบันและหลักสูตรข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นหากสนใจในหลักสูตรการตลาดดิจิตอลสามารถสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บริษัทเอ็ดเน็ทโทร 089 449-0272 หรือLine: @ednet ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา