ยุคโควิด อาชีพไหนเรียนไปไม่ตกงาน

ยุคโควิดอาชีพไหนที่ควรเรียนเพื่ออนาคต จะได้ไม่ติดไม่ปิดโอกาส เรามาดูกันว่าอีก 5 ปีข้างหน้าสาขาอาชีพไหนรุ่งพุ่งแรง จะได้วางแผนการเรียนกันได้ถูกทาง ขอแนะนำ 5 อาชีพที่กำลังมา

 • นักพัฒนาซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั่น

แน่นอนว่าการเรียนด้านเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ความต้องการก็มีมากขึ้น จะเห็นได้ว่าโปรแกรมหรือแม้แต่การทำงานโดยมนุษย์อีกหลายงานและหลายอาชีพจะถูกแทนที่ด้วยการสั่งการจากระบบแอพพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ที่สำคัญคือ ความสามารถในการลดต้นทุน เช่น ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน การจัดการสต๊อกสินค้า แอพพลิเคชั่นยังเข้ามาช่วยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆ ดังเช่นในปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิดทำให้มนุษย์เราต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ไม่สะดวกในการเดินทางร้านค้าต้องปรับตัว มีบริการจัดส่งถึงบ้าน โดยเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น ทำให้อัตราการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทั้งของกิน ของใช้ ทำให้หลายๆ บริษัทมีการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้ามากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตถ้าเลือกเรียนด้านนี้ จะสร้างโอกาสให้ได้งาน หรือลดความเสี่ยงในการตกงานได้ดีกว่า

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • หลักสูตรวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
  • สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • คณะ/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineer)
  • การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

 

 • นักออกแบบการจัดการขยะGarbage Designer

อัตราการเพิ่มขึ้นของขยะโลกทำให้เราไม่สามารถมองข้ามความจำเป็นในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโลกได้ ทั้งในเรื่องพื้นที่ในการจำกัดขยะ วิธีลดขยะโลก อาชีพนักจัดการขยะในอนาคตนั้นจะต้องคิดหาวิธีการนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้กระทั้งวิธีการลดพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดขยะอีกด้วย ทั้งกระบวนการนำกลับมาใช้ หรือกระบวนการยีดอายุของวัสดุให้เป็นขยะช้าลง โดยนักออกแบบการกำจัดขยะจะต้องทำหน้าที่ในการคิดหาไอเดียสำหรับการใช้วัสดุต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะทำให้สิ่งของเหล่านั้นกลายเป็นขยะช้าลงหรืออาจจะไม่มีทางเป็นขยะ เช่น เราจะเห็นหลายๆ บริษัทเริ่มมีการลดการใช้พลาสติก โดยนำมาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร้าน การใช้หลอดกระดาษ ลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น โครงการอเมซอน โก กรีน ใช้แก้วไบโอ (Bio Cup) ซึ่งเป็นแก้วกระดาษเคลือบไบโอ พีบีเอส (Bio PBS) หลอดกระดาษไบโอ และแก้วเย็น พีแอลเอ (PLA) ที่ทำจากพืช 100% ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ช่วยลดปริมาณขยะได้ถึงประมาณ 645 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ลดการสร้างขยะภายในร้าน ด้วยแนวคิด 3R ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์และออกแบบให้กลายเป็นของใช้ในรูปแบบใหม่ อาชีพนักออกแบบขยะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น้องๆ อาจนำไปพิจารณาเพื่อเรียนต่อในอนาคต

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์เชิงวัสดุ
  • การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม
  • สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปนิก

 • เกษตรกรแนวตั้ง Vertical Farm

การเกษตรแนวตั้งหรือ Vertical คือทำการเกษตรในอาคารสูงในเมืองที่มีประชาการหนาแน่น ในอนาคตพื้นที่เกษตรแนวราบจะน้อยลง และเพื่อลดปัญหาการขนส่งถ้าสามารถปลูกพืชหรือทำเกษตรในอาคารสูงได้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เยอะขึ้นทั้งยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองได้ด้วย สามารถคืนผืนดินสู่ธรรมชาติ คืนพื้นที่เกษตรกรรมให้กลับกลายเป็นผืนป่าอีกครั้ง เพิ่มพื้นที่ป่าจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เมื่อมีผืนป่า สัตว์ป่าก็จะกลับคืนมาอีกครั้ง ทั้งยังเกิดการจ้างงานแบบใหม่ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องกังวลกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป หากยังทำการเกษตรแบบเดิมๆ ก็มีแต่จะต้องเพิ่มพื้นที่เกษตรในแนวราบ เพื่อจะหล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นของโลกทั้งนี้โลกของเราแทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้ทำการเกษตรได้อีกแล้ว ปัจจุบันมีหลายประเทศได้ริเริ่มปลูกพืชบนอาคารสูงกันแล้ว เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น

 

ฟาร์มแนวตั้งจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกใหม่ แต่จะเป็นอนาคตใหม่ของภาคการเกษตรทั่วโลกก็ว่าได้ ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรแห่งสำคัญของอาเซียนและของโลก ทั้งมีความได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ แถมภาคการเกษตรเปรียบเสมือนวิถีชีวิตคนไทย และเกษตรเป็นฐานรากสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกเรียนเกษตรแนวใหม่จะไม่ตกยุคแน่นอน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • สาขาเกษตรศาสตร์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architect)
 • งานดูแลคนป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก

มีการคาดการว่า เราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ ประชาการผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้น อาชีพในอนาคตที่ไม่ตกงานอีกอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรงก็คือ อาชีพ “ผู้ดูแล” ค่ะ ซึ่งในที่นี้ ไม่ได้จำกัดความเฉพาะอาชีพที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงอาชีพที่เป็นผู้ดูแลเด็กหลายครอบครัวที่มีเด็กอาจจะไม่มีเวลาดูแลต้องทำงานนอกบ้านยิ่งถ้ามีลูกหลายคนก็ยิ่งต้องมีผู้ช่วย ดูแลผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และอาจจะรวมไปถึงอาชีพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • Health Care
  • พยาบาล Nurse
  • กายภาพบำบัด
  • จิตวิทยา

 

 • การบริหารจัดการอาหารโลก Food Management

ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น 2.5 pm ที่เราเผชิญกันอยู่ ที่ทำให้อากาศเป็นพิษส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายๆ สายพันธุ์ ทั้งพืชและสัตว์ ทำให้การเพาะปลูกอาจมีปัญหา ทั้งยังปัญหาประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งปัญหาการกำจัดสารเคมีลงทะเลของหลายๆ ประเทศส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเลทำให้ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์เราไม่ปลอดภัยในการรับประทาน หรืออาหารขาดแคลนในอนาคต การคิดค้นบริหารจัดการอาหารโลกจะเป็นอาชีพที่มาแน่ในอนาคตอันใกล้นี้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิทยาศาสตร์อาหาร Food Science
  • สาขาบริหารจัดการอาหาร

ยังมีหลักสูตรการเรียน และอีกหลายๆ อาชีพที่เราคาดไม่ถึง ไม่อยากตกงาน สนใจเรียนต่อต่างประเทศหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET