เรียนต่อยุคโควิด เตรียมอะไรบ้าง

พร้อมไปเรียนต่อยุคโควิดมั้ย หลายๆ ประเทศเปิดให้เดินทางแล้ว แม้จะไม่ใช่ทุกรัฐบางมหาวิทยาลัยในบางเมือง พร้อมให้นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนได้แล้วหรือในปีหน้านี้ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น มาสำรวจความพร้อมของตัวเองกัน หรือยังมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมหรือไม่กันนะคะ

 1. เตรียมข้อมูลหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการไปศึกษาต่อ

ศึกษาหาข้อมูล หลักสูตรและรายละเอียดของมหาวิทยาลัยที่อยากไปแต่ละสถาบันมีเงื่อนไขการรับสมัครไม่เหมือนกัน ศึกษามาตรการการป้องกันโควิดของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ ว่าต้องกักตัวหรือไม่ เรียนออนไลน์หรือเข้าเรียนได้แล้ว ถ้ายังไม่แน่ใจให้ปรึกษาตัวแทนสถาบันทาง Email หรือ พี่ EdNETได้

 1. เตรียมผลภาษาอังกฤษให้พร้อม

การสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศต้องมีผลภาษาเพื่อยื่นสมัคร เช่น IELTS, TOEFL, Pearson PTE เป็นต้นบางมหาวิทยาลัยมีข้อสอบ Offshore English Placement Test ให้น้องทำการทดสอบออนไลน์โดยไม่มีค่าสอบ น้องๆ ต้องหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่จะเรียนก่อนว่า กำหนดผลสอบแบบไหนหากไม่มั่นใจ ปรึกษาพี่ๆ ที่ EdNET ได้เช่นกันค่ะ

 1. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

เอกสารสำคัญที่ทุกสถาบัน กำหนดมี

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบรับรองจบการศึกษา
 • ผลภาษา
 • SOP: Statement of Purpose  หรือ Personal Statement หรือ GTE : Genuine Temporary Entrance Criterion การเขียนบทความเพื่อแนะนำตัว เหตุผล และจุดประสงค์ในการศึกษาต่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรนั้นๆเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณารับเข้าเรียนต่อ รวมไปถึงการพิจารณาวีซ่าเบื้องต้นด้วย
 • จดหมายรับรองจากสถาบัน จากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะช่วยยืนยันคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาได้มากขึ้น ส่วนใหญ่จะกำหนดอย่างน้อย2 ฉบับ
 • จดหมายรับรองการทำงาน ในกรณีที่หลักสูตรที่สมัครกำหนดว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงาน จะต้องมั่นใจในข้อกำหนดว่า ต้องเป็นหลังจบการศึกษา หรือการทำงานระหว่างเรียนได้ ต้องเป็นแบบเต็มเวลา Full Time หรือแบบ Part Time ก็ได้ รวมทั้งระยะเวลารวมของประสบการณ์ในการทำงาน
 • บางหลักสูตรและบางสถาบัน อาจกำหนดให้มีเอกสารอื่นๆ เช่น GMAT, GRE, Portfolio, Resume/CV, หลักฐานการเงิน Bank Statement เป็นต้น
 1. เตรียมข้อมูลเอกสารวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ

ปัจจุบัน ต้องศึกษารายละเอียดการทำวีซ่าของแต่ละประเทศให้ดีๆ นะคะ มีเงื่อนไขเรื่องโควิดด้วย ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มมากขึ้น แตกต่างกันน้องๆ เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นนะคะ ไม่งั้นความยุ่งยาก ล่าช้าก็จะตามมา ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าด้วยนะคะ

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จาก Link ได้ที่

ออสเตรเลียอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดา

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นสมัคร เตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ที่ Line: @ednet หรือโทร 02-0388128 , 089-4490272*

 1. เตรียมตัวเดินทาง

เมื่อเตรียมตัวและสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ แล้ว อีกขั้นตอนสำคัญคือการเตรียมตัวในการเดินทางน้องๆ ควรศึกษาการเดินทางเข้าของประเทศที่จะไปเรียนให้ละเอียดนะคะ

 • วัฒนธรรม ความเชื่อ ข้อห้ามต่างๆ ในแต่ละประเทศ (Do/Don’t)
 • ปลั๊กไฟใช้หัวแบบไหน ขนาดไฟฟ้า
 • การเดินทาง ที่พัก สถานที่สำคัญต่างๆรวมทั้งสถานที่ต้องกักตัว หากจำเป็น
 • ระบบโทรศัพท์
 • การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพฟันการวัดสายตา
 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นทั้งหมด ในระดับมัธยมและบางสาขาวิชา ต้องเตรียมเครื่องแบบ รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนตามที่กำหนด ซึ่งในประเทศไทยอาจมีขนาด คุณภาพและราคาที่เหมาะสมกว่า
 • การเงิน แลกเงินสกุลของประเทศที่จะไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ควรมีข้อมูลจำนวนเงินสดสูงสุดที่สามารถนำเข้าไปได้ บางประเทศสามารถเปิดบัญชีได้จากประเทศไทย จึงไม่จำเป็นต้องแลกและถือเงินสดเป็นจำนวนมากนัก
 • เอกสารต่างๆ ควรทำสำเนาติดตัวไปด้วย เช่น สำเนาหนังสือเดินทางเอกสารวีซ่าหรือสำเนาหน้าวีซ่าเอกสารตอบรับ เอกสารยืนยันเรื่องที่พัก เป็นต้น
 • ยาประจำตัว ควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษกำกับ หรือมีใบรับรองแพทย์ หรือ ควรแปลแนบไปด้วย

Update Link ข้อมูลการเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย : อังกฤษ: นิวซีแลนด์: แคนาดา: อเมริกา: ประเทศอื่นๆ

สนใจเรียนต่อต่างประเทศหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET