การเรียนในระดับปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์เป็นหลักสูตรทำวิจัย ดังนั้นการเตรียมพร้อมก่อนสมัครเป็นสิ่งสำคัญ ค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาเอกที่นี่ถือว่าถูกมากๆ เพราะอัตราเท่ากับนักเรียนนิวซีแลนด์เองเลยค่ะ

นิวซีแลนด์มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยความที่เป็นเกาะจึงมีทั้งป่าและทะเล ทั้งยังเคยผ่านภัยพิบัติมาหลายครั้งทำให้นิวซีแลนด์มีระบบจัดการภัยพิบัติได้ดี หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์จึงโดดเด่นและน่าสนใจ วันนี้ขอแนะนำหลักสูตรเกี่ยวกับธรรมชาติและภัยพิบัติ4 หลักสูตรที่เรียนไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของโลก เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาภัยพิบัติ และปัญหาสังคม

หลักสูตรวนศาสตร์ การจัดการป่าไม้
Forestry Science

หลักสูตรวนศาสตร์หรือการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศในปัจจุบันที่มีผลมาจากโลกร้อนสืบเนื่องจากปริมาณป่าไม้ที่ลดลง การเพิ่มปริมาณป่าไม้หรือแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมจะมีส่วนช่วยให้ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนโลกลดน้อยลงบ้าง การเรียนสาขาวนศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ของการสร้าง อนุรักษ์ และซ่อมเสริมป่าไม้ จัดการพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในนิวซีแลนด์ที่เราแนะนำคือ
UNIVERSITY OF CANTERBURY
LINCOLN UNIVERSITY

 

หลักสูตรธุรกิจการเกษตรและการตลาดอาหาร
Agribusiness and Food Marketing

ประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ข้อจำกัดของทรัพยากรก็เริ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่เข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นในเชิงธุรกิจการผลิตอาหารและการตลาดอาหาร หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดการอาหารโลกในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในนิวซีแลนด์ที่เราแนะนำคือ
LINCOLN UNIVERSITY

 

หลักสูตรความเสี่ยงและความยืดหยุ่นจากภัยพิบัติ
Risk and Resilience from Disasters

ด้วยการเปลี่ยนแปลงโลกเราจะเห็นว่าภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้หลักสูตรนี้มีความจำเป็นมากๆ ที่เราจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากภัยพิบัติทั้งก่อนหลังและขณะเกิด ว่าจะแก้ปัญหาความยุ่งยากจากโศกนาฏกรรม ความทุกข์ยาก ประเทศจำเป็นต้องจัดการให้ได้ ในนิวซีแลนด์เคยอยู่ในช่วงฟื้นฟูมาแล้วจึงมีประสบการณ์เรื่องการฟื้นฟูเมือง ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากพื้นที่จริง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในนิวซีแลนด์ที่เราแนะนำคือ
UNIVERSITY OF CANTERBURY
LINCOLN UNIVERSITY

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกและทางทะเล
Earth and Marine Sciences

การเรียนรู้ธรรมชาติทางทะเล เข้าใจทำธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งปะการัง พืชทะเลและสัตว์ทะเลจะช่วยให้เข้าใจและฟื้นฟูปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกและทางทะเลเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นนักอนุรักษ์ทางทะเลวิทยาหรือทำงานเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในนิวซีแลนด์ที่เราแนะนำคือ
VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

สนใจศึกษาต่อนิวซีแลนด์ปรึกษาพี่ๆ เอ็ดเน็ทที่

Line: @ednet หรือ โทร: 089-449 0272 /02-038 8128