มาเลเซียเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชากรหลายเชื้อชาติ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายูได้  อีกทั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี มีระบบการศึกษามาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ มาดูเหตุผลอื่นที่ควรเลือกเรียนที่ประเทศนี้กันค่ะ

  1. ความร่วมมือทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเลเซียกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ มีวิทยาเขตที่มาเลเซียมากขึ้น ทำให้มาตรฐานการศึกษาทัดเทียมกับนานาประเทศ
  2. ขณะศึกษาอยู่ นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนที่วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นได้
  3. เมื่อจบการศีกษา นักเรียนจะได้วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรจากประเทศนั้น ด้วย
  4. ค่าเรียน ค่าครองชีพไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ หรือเทียบกับเรียนที่วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  5. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศอื่น
  6. มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิประมาณ 27 องศา ตลอดทั้งปี ทำให้ไม่ต้องขนเสื้อผ้าไปมาก ใส่แบบสบายๆ เหมือนที่เมืองไทยได้เลย แต่แนะนำให้พกร่มไปด้วยนะคะ

สถาบันในมาเลเซียที่ EdNET เป็นตัวแทน

Limkokwing University                               https://www.limkokwing.net/  

MSHSA University                                        https://mahsa.edu.my/

Monash University, Malaysia Campus      https://www.monash.edu.my/ 

Swinburne University, Sarawak Campus  https://www.swinburne.edu.my/

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนสามารถสอบถามได้จากพี่ๆ เอ็ดเน็ทก่อนตัดสินใจ**

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://my.usembassy.gov/covid-19-information/

สนใจศึกษาต่อมาเลเซียปรึกษา EdNET โทร 0894490272 หรือ Line @ednet ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแนะแนว

ขอบคุณข้อมูลจาก               

https://my.usembassy.gov/covid-19-information