Posts

University of Wollongong (UOW) มอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติจำนวน 30 คน

University of Wollongong (UOW) ประเทศออสเตรเลีย…

ACU International Student Scholarship 50%

ACU International Student Scholarship โอกาสสุดท้ายสำหรับการรับทุนการศึกษามูลค่า…

RMIT | English Excellence Scholarship

RMIT | English Excellence Scholarship เปิดรับสมัครแล้วทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่…

UNSW Global มอบทุนสำหรับปี 2021 สูงสุดถึง A$7,500

UNSW Global ขอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา…

UWA Global Sporting Excellence Scholarship มูลค่าสูงสุดถึง A$45,000

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา…

ทุน UWA : The University of Western Australia 2020

The University of Western Australia (UWA) หนึ่งในมหาวิทยาลัย…

UWA มอบทุนการศึกษา The Global Excellence Scholarship

The University of Western Australia (UWA) หนึ่งในมหาวิทยาลัย…

Newcastle International College ขอมอบทุนส่วนลดพิเศษค่าเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Newcastle International College ขอมอบทุนส่วนลดพิเศษค่าเรียนในช่วงสถานการณ์…

The University of New South Wales, Australia (UNSW Sydney) ขอมอบทุนการศึกษา International Scientia Coursework Scholarship

The University of New South Wales, Australia (UNSW Sydney) ขอมอบทุนการศึกษา…