Posts

สมัครเข้าเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา Monash International Merit Scholarship มูลค่าสูงสุดถึง A$50,000

Monash University ขอเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม…

ทุนการศึกษา FEBE International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษา FEBE International Undergraduate…

RMIT University มอบทุน 20 % ให้นักเรียนปี 2021

RMIT | Ready Bursary RMIT University ประเทศออสเตรเลีย…

ทุนการศึกษาจาก Macquarie University

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำเมืองซิดนีย์…

University of Wollongong (UOW) มอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติจำนวน 30 คน

University of Wollongong (UOW) ประเทศออสเตรเลีย…

ACU International Student Scholarship 50%

ACU International Student Scholarship โอกาสสุดท้ายสำหรับการรับทุนการศึกษามูลค่า…

RMIT | English Excellence Scholarship

RMIT | English Excellence Scholarship เปิดรับสมัครแล้วทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่…