Posts

Massey University International Excellence Scholarships for Sem 2, 2022

Massey University International Excellence Scholarships…

Languages International โรงเรียนภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ เปิดหลักสูตรใหม่ English for University – Access

คุณกำลังวางแผนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์อยู่ใช่ไหม? …

สมัครสอบ IELTS กับ British Council รับฟรีชุดเตรียมสอบ IELTS Preparation

สมัครสอบ IELTS กับ British Council รับฟรีชุดเตรียมสอบ…

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีน ของนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อ ปี 2021

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีน ของนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อ ต่างประเทศภายในปี…

Portfolio Items

ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับประเทศออสเตรเลีย มีความตกลงเรื่อง Quarantine Free Travel (QFT)

ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับประเทศออสเตรเลีย…

เจาะลึกเรียนต่อนิวซีแลนด์แดนธรรมชาติ

เจาะลึกเรียนต่อนิวซีแลนด์แดนธรรมชาติ…