Posts

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีน ของนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อ ปี 2021

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีน ของนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อ ต่างประเทศภายในปี…

ฟรี สัมมนา “เตรียมความพร้อมเรียนต่อมัธยมในอเมริกา” 

ฟรี สัมมนา “เตรียมความพร้อมเรียนต่อมัธยมในอเมริกา” กับ Kennedy…