University of Northampton, UK เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท UON Great Scholarships For International Students สำหรับเทอมมกราคม 2022

ทุนการศึกษามีมูลค่าสูงสุดถึง £10,000 สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรต่อไปนี้
• MSc Public Health
• MSc International Business Management
• MSc Advanced Design and Manufacturing
เงื่อนไขผู้สมัครทุน
• เป็นนักเรียนต่างชาติจากประเทศที่กำหนด (รวมถึงประเทศไทย)
• ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรที่กำหนด หรือติดเงือนไขผลภาษาอังกฤษ
• ส่งใบสมัครทุนก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2021 09:00 am (UK time)
ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่
University of Northampton เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมือง Northampton ไม่ไกลจากเมือง London มีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะ และเติมเต็มศักยภาพในการเรียนรู้ วิทยาเขตที่กว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ทันสมัย
สนใจสมัครเรียนที่ University of Northampton หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET โทร 0894490272 หรือแอดไลน์ @EdNET ดำเนินเรื่องฟรีทุกขั้นตออน