UNSW Global มอบทุนสำหรับปี 2021 สูงสุดถึง A$7,500

UNSW Global ขอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2021 มูลค่าสูงสุดถึง A$7,500 ให้กับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย UNSW Sydney โดยผ่านหลักสูตรปรับพื้นฐานดังต่อไปนี้

• ทุนมูลค่าสูงสุด A$7,500 สำหรับหลักสูตร Foundation Studies
• ทุนมูลค่าสูงสุด A$7,500 สำหรับหลักสูตร Diploma Program
• ทุนมูลค่าสูงสุด A$5,000 สำหรับหลักสูตร Transition Program

ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดโดยอนุมัติทุนตามลำดับการตอบรับเข้าเรียน นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น
https://www.unswglobal.unsw.edu.au/programs-courses/things-to-know/scholarships/

ต้องการสมัครเรียน หรือสมัครทุนการศึกษาของ UNSW Global และ UNSW Sydney สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET