ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อที่ UNSW Sydney และได้รับการตอนรับจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังติดเงื่อนไขผลภาษาอังกฤษ น้องๆ สามารถสอบสมัครสอบ UGet (UNSW Global English Test) เพื่อใช้แทนผลการสอบ IELTS, TOEFL, PTE หรือผลการสอบอื่นๆ เพื่อเข้าเรียนที่ UNSW Sydney ได้แล้ว

สามารถทำการสอบแบบออนไลน์จากที่ใดก็ได้ในโลก ค่าสมัครสอบเพียง A$150 เท่านั้น การสอบจะวัดทักษะทั้ง Speaking, Writing, Reading, Grammar และ Listening สามารถนำผลการสอบเพื่อใช้เรียนต่อระดับ Undergraduate และ Postgraduate ที่ UNSW Sydney ได้ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศออสเตรเลีย

https://www.unswglobal.unsw.edu.au/p…/english-language-test/

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครสอบ UGet หรือสมัครเรียนที่ UNSW Sydney สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET