Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ขอมอบทุนการศึกษา Tongarewa Scholarship

Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ขอมอบทุนการศึกษา Tongarewa Scholarship ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท มูลค่า A$5,000 – A$10,000
เงื่อนไขการสมัครทุนการศึกษา
• เป็นนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนแบบเต็มเวลา
• สมัครเพื่อเริ่มเรียนปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
• ส่งใบสมัครทุนก่อน 1 มิถุนายน สำหรับเทอมการศึกษาที่ 2 ปี 2021 หรือก่อน 1 กันยายน สำหรับเทอมการศึกษาที่ 3 ปี 2021
• ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรที่สมัครเรียนแล้ว
• เขียนเรียงความแนะนำตัว 500 คำ หัวข้อ “Why you wish to study at Victoria University of Wellington, your academic goals and why you merit the Scholarship?”
• ทุนการศึกษา $10,000 มีจำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท และทุนการศึกษา $5,000 มีจำนวน 9 ทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจสมัครเรียนที่ Victoria University of Wellington หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆ EdNET ได้ที่ 020388128 หรือแอดไลน์ @EdNET