Waikato Institute of Education (WIE) เปิดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Waikato Institute of Education (WIE) เปิดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ระดับ NZCEL Level 4 Academic
ให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ก่อนการเปิดประเทศของนิวซีแลนด์
ระยะเวลาเรียน 17 สัปดาห์ เมื่อเรียนผ่านหลักกสูตรนี้ สามารถนำผลไปใช้กับสถาบันในประเทศนิวซีแลนด์
ได้ทั้งระดับวิทยาลัยวิชาชีพ หรือระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทันที
ค่าเรียนต่อหลักสูตร: NZ$6,550
โปรโมชั่นพิเศษ: ส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก่อน 15 มกราคม 2564
Waikato Institute of Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮามิลตัน WIE การรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์
และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์
หลักสูตรทั้งหมดของ WIE ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานของนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority: NZQA)
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ที่ Waikato Institute of Education
ปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET