งานการศึกษาแคนาดา Success Canada ครั้งที่ 21

งานการศึกษาแคนาดา Success Canada ครั้งที่ 21

ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 16.00 น. 

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ (บีทีเอส ชิดลม)

 

พบตัวแทนจากสถาบันแคนาดาทุกระดับตั้งแต่มัยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน ร่วมงาน

หนี่งในโรงเรียนมํธยมเข้าร่วมงาน Aberdeen Hall School  โรงเรียนเอกชนชื่อดังของรัฐบริติช โคลัมเบีย พบกับ Ms. Elaine Crebo ตัวแทนโรงเรียนที่โต๊ะหมายเลข 10

โรงเรียน Aberdeen Hall เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่โดดเด่นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ระดับมํธยมต้นถึงมัธยมปลาย (Grade 7-12) ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 600 คน โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางมลรํฐที่สวยงาม เมืองคีโลน่า ในพื้นที่กว่า 44 เอเคอร์ เชื่อมต่อกับแคมปัสของมหาวิทยาลัย UBC Okanagan ห่างจากสนามบินคีโลน่าเพียงห้านาที

https://www.aberdeenhall.com/

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เอ็ดเน็ท นอร์ทอเมริกา Booth No.10

แนะแนวการศึกษาต่อแคนาดาทุกระดับ แนะนำการยื่นวีซ่าแคนาดาแบบรายบุคคล *Free Service*