ปิดเทอมหน้า ไปซัมแมอร์แคมป์ STEM  ค่ายวิทยาศาสตร์ กับโรงเรียน MCl, USA กันเถอะ

ไฮไลท์ของกิจกรรม

  • หลักการเรียนรู้ใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ ที่สอนโดยคณาจารย์ MCI และบุคคลในวงการอาชีพต่างๆ
  • กิจกรรมที่คัดสรรสำหรับหลักการเรียนรู้ของสัปดาห์นั้นๆ
  • นักเรียนแต่ละคนจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในทุกเข้า และในกลุ่มย่อยช่วงบ่ายที่ต้องการ
  • อาทิตย์สุดท้าย นักเรียนจะได้รับมอบหมายงานวิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจ และนำเสนอชิ้นงานให้กับกลุ่ม

ระยะเวลา 29 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2563

สถานที่ MCI campus, Pittsfield, Maine, USA

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นม.1 ถึงม.6 (หลังจบโปรแกรม นักเรียนสามารถรับเครดิต 0.5 จากทางโรงเรียน)

 

สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ http://bit.do/e6LeT

หรือ ติดต่อ พี่เล็ก เอ็ดเน็ท 0846730222