ชิงทุน A$5,000 เรียนต่อระดับมัธยม Year 7 – Year 12 รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

รับสมัครนักเรียน อายุ 11-17 ปี ที่สนใจศึกษาต่อระดับ Year 7 – Year 12 รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ชิงรางวัลทุนการศึกษา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรัฐบาลแห่งรัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติ

  • อายุ 11 – 17 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ Year 6 – Year 11  หรือ Grade 6 – Grade 11
  • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา โดยส่งประวัติคร่าวๆ ความยาวหนึ่งหน้ากระดาษเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเองและความเป็นเลิศหรือความถนัด หากเป็นกีฬาหรือดนตรีอาจมีวิดีโอประกอบ หรือจดหมายรับรองยืนยันจากอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
  • นักเรียนต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษพร้อม (IELTS หรือเทียบเท่า) เพื่อพร้อมเข้าเรียนในชั้นหลักได้เลย หรือเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสองภาษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 2 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการเรียนการสอนว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  • มีพาสปอร์ตเรียบร้อย

เงื่อนไข

  • สมัครเรียนเป็นระยะเวลาสองปีขึ้นไป โดยเริ่มเรียนเทอมไหนก็ได้ ของปี 2017 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาผลการเรียนและชั้นปีที่สมัครและเทอมที่สมัครด้วยค่ะ)
  • จำนวนทุน AUD$5,000 นี้จะถูกหักจาก invoice ที่สองหรือที่สาม หรือถูกหักไปเรื่อยๆจาก invoice ที่สองจนกว่าจะครบจำนวนเต็ม AUD$5,000 สำหรับค่าเทอมของวิชาหลักเท่านั้น

หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของปี 2016 เพื่อประกอบพิจารณา (ไฟล์ PDF)

  • ส่วนเรื่องโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่เราคัดเลือกไว้ให้ ประมาณ 10 โรงเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้จากตัวเลือกที่เราคัดไว้ค่ะ เป็นโรงเรียนในเขตเมืองบริสเบน โกวโคสท์ ซันชายน์โคสท์ หรือ เคนส์

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2559

               เวลา 23:59 (Brisbane EST)                   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line:@EdNET
โทร 02 937 0870-4  email: piyanuch@ednet.co.th

www.ednet.co.th