ทุนจากมหาวิทยาลัย UOW

ทุนการศึกษานานาชาติ

UOW College Australia มอบทุนการศึกษาแบบบางส่วนแก่นักเรียนไทย หนึ่งในประเทศที่กำหนด สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง (Pathway) โดยไม่จำเป็นต้องสมัคร เพียงกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับหลักสูตรและทุนการศึกษาของคุณ จะมีการประเมินและพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม

ทุนการศึกษา

 • บังคลาเทศ
 • อเมริกากลางและอเมริกาใต้
 • กานา
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • ญี่ปุ่น
 • เคนยา
 • เกาหลี
 • พม่า
 • เนปาล
 • ไนจีเรีย
 • ปากีสถาน
 • ฟิลิปปินส์
 • ศรีลังกา
 • ไต้หวัน
 • ไทย

ทุนการศึกษา UOW

 • ทุนการ University Excellence Scholarships (UES)

ทุนการศึกษาอื่น ๆ

 • Australian Awards Scholarships
 • BUPA Scholarships

$3000AUD
UOW College Australia Study Tours Scholarship

UOW College Australia Study Tours Scholarship มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกลับไปที่ศึกษามหาวิทยาลัย Wollongong และศึกษาหลักสูตร Academic Pathway ของ UOW College Australia หรือวุฒิอาชีวศึกษา

UOW College Australia ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันจากต่างประเทศเข้าสู่โปรแกรม Study Tour และโปรแกรมกลุ่ม โปรแกรมเหล่านี้ให้โอกาสนักเรียนต่างชาติในการพัฒนาความมั่นใจและความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านการสอนทักษะชีวิต การพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมมิตรภาพและความเปิดกว้าง

ผู้สมัคร จะต้องสำเร็จการศึกษา UOW College Australia Study Tour ในระหว่างหรือหลังจากปี 2017 ในการสมัครทุนการศึกษา UOW College Australia Study Tours หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ส่งใบสมัครสำหรับหลักสูตรที่กำหนดไว้ด้านล่างและแนบสำเนาใบรับรองการศึกษาดูงาน ^.

ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษา AUD $ 3,000 สำหรับค่าเล่าเรียนโปรแกรม UOW College Australia ที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตรอนุปริญญาที่สามารถรับประกัน*การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ UOW ได้หลากหลายในช่วงปีแรกหรือปีที่สอง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอาชีวศึกษาหลายหลักสูตร ที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ UOW

หลักสูตรสำหรับ UOW COLLEGE AUSTRALIA SCHOLARSHIPS

Academic Pathway Programs

Vocational Qualifications

* การรับประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดคุณสมบัติของ UOW

^ ข้อเสนอนี้มีอายุถึงเดือนธันวาคม 2565 และสำหรับผู้เข้าร่วม Study Tour 2017 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ข้อเสนอไม่สามารถถ่ายโอนได้

Australia Awards Scholarships

Australia Awards Scholarships เป็นทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาระยะยาวโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า โดยตั้งเป้าหมายที่จะช่วยความต้องการในการพัฒนาระยะยาวของประเทศคู่ค้าของออสเตรเลียตามข้อตกลงทวิภาคีและภูมิภาคให้โอกาสแก่ผู้คนจากประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อรับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่ร่วมรายการและสถาบัน Technical and Further Education (TAFE)

BUPA Scholarships

BUPA มอบความคุ้มครองสุขภาพในต่างประเทศ (OHC) ให้กับนักศึกษาต่างชาติของ UOW College Australia และ University of Wollongong  BUPA ร่วมกับ OSH มอบทุน $ 2,500 ต่อปี ให้นักเรียน UOW College Australia โดยทางวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา BUPA จำนวน 6ทุนทุกปีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดในระหว่างปี ทั้งนี้ ทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนไทย หรือพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์ นักเรียนที่ลงทะเบียนเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้
 2. ในกรณีที่นักเรียนขยายหลักสูตรหลังจากเริ่มต้นที่ UOW College Australia ค่าเล่าเรียนสำหรับช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในอัตราทุนการศึกษาเดียวกัน
 3. ทุนการศึกษาจะต้องดำเนินการในช่วงการเรียนการสอนที่เสนอ ในกรณีที่ใบสมัครเลื่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรให้เป็นวันที่เริ่มต้นหลังจากที่ข้อเสนอหมดอายุลงแล้ว ทุนการศึกษาอาจไม่ได้รับการเสนออีกครั้ง
 4. ทุนการศึกษานี้ใช้แทนข้อเสนอก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 5. จะต้องส่งใบสมัครหนึ่งเดือนก่อนที่วันเริ่มการเรียนการสอนของนักเรียน (อาจได้รับการยกเว้นตามดุลยพินิจของ UOWCA)
 6. UOW College Australia อาจติดต่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและขอให้เป็นตัวแทนโปรโมทวิทยาลัยในกิจกรรมการตลาด

ผู้สมัครทุกคนจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์และต้องพำนักอยู่ในประเทศนั้นในเวลาที่สมัครจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษากับ UOWCA

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ในข้อเสนอทั้งหมดสำหรับหลักสูตรที่เริ่มในปี 2560 (จนกว่าจะมีประกาศ)ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับปีที่เริ่มต้นจริง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเพิ่มขึ้นทุกปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 029370870-4 หรือ 0894490272 และ Line: @ednet