ทุน Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ขอมอบทุนการศึกษา Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับดีเลิศ นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนสูงสุด 100% หรือ 50% ของค่าเรียน (ยกเว้นหลักสูตร Doctor of Medicine)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับทุน:
• เป็นนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท แบบ coursework ที่ Deakin University
• มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการรับสมัครของหลักสูตรที่สมัครเรียน
• มีผลการเรียนหลักสูตรที่ผ่านมา เกรดเฉลี่ย 85% ขึ้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน
• ใบสมัครทุน Deakin International Scholarship Program
• จดหมายรับรอง recommendation x 2
• จดหมายแนะนำตัว SOP (300 คำ)
• สามารถส่งใบสมัครทุน พร้อมใบสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้เลย

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ทุนที่ https://www.deakin.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/find-a-scholarship/deakin-vice-chancellors-international-scholarship

สนใจสมัครเรียนที่ Deakin University หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆ EdNET โทร 0894490272 หรือแอดไลน์ @EdNET ดำเนินเรื่องฟรีทุกชั้นตอน