UNSW Sydney มหาวิทยาลัยระดับโลก เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา International Scientia Coursework Scholarship

รีบสมัครด่วน UNSW Sydney มหาวิทยาลัยระดับโลก เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา International Scientia Coursework Scholarship ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ทุนการศึกษามี 2 รูปแบบดังนี้
1) ทุนการศึกษาสำหรับค่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษาภาคปรกติ
2) ทุนการศึกษามูลค่า A$20,000 ต่อปี จนจบการศึกษาภาคปรกติ

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
– เป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทแบบ coursework สำหรับเทอม 1 ปี 2022
– ได้รับจดหมายตอบรับจาก UNSW Sydney สำหรับหลักสูตรที่สมัครเรียนก่อนวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021
– มีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม – มีทักษะความเป็นผู้นำ (จากสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ หรือชุมชน)
– กิจกรรมและความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา พัฒนาสังคม วัฒนธรรม อาสาสมัครหรือจิตอาสา
– เหตุผลในการตัดสินใจสมัครเรียนที่ UNSW Sydney

หมดเขตรับสมัครทุน วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 20:59น. เวลาประเทศไทย https://www.scholarships.unsw.edu.au/unsw-scholarships-international-students-commencing-term-1-2022

น้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนหรือสมัครรับทุนจาก UNSW Sydney สามารถปรึกษา หรือขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจจากพี่ๆ EdNET ได้ที่ 0894490272 หรือแอดไลน์ @EdNET ดำเนินเรื่องฟรีทุกขั้นตน