พบตัวแทนโรงเรียน  Maine Central Institute

ขอเชิญพบกับตัวแทนโรงเรียน  Maine Central Institute โรงเรียนมัธยมเอกชนของอเมริกา

Mr. Christopher McDonald, Head of School

ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.

ณ ออฟฟิศเอ็ดเน็ท เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ชั้น 10 โซนการศึกษา (โซน C)

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้

MCI อยู่ในเมืองพิตต์สฟิวด์ รัฐเมน พิตต์สฟิวด์เป็นเมืองที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรม ใจกลางของรัฐเมน โรงเรียนก่อตั้งในปี 1866 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 450 คน มีจำนวนนักเรียน 15 คนต่อห้องเรียน ซึ่งเอื้อต่อการดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีหลักสูตร AP (Advanced Placement Courses) และหลักสูตร ESL ให้เลือกเรียน

MCI มีชื่อเลียงด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา นักเรียนทุกคนจะได้รับการแนะนำจากครูฝ่ายวิชาการ ในการวางแผนการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาต่างๆ ที่เหมาะสมตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนเพื่อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.mci-school.org/

สนใจลงทะเบียน คลิก http://bit.do/e6fJH

แนะนำโรงเรียน

MCI ตั้งอยู่ที่เมืองพิตต์สฟิวด์ รัฐเมน โรงเรียนก่อตั้งในปี 1866 ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เมืองพิตต์สฟิวด์ขึ้นชื่อเป็นแหล่งของบริษัท องค์กรที่โดดเด่นด้าน STEM ภายในโรงเรียน มีห้องแล็ป ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องพิมพ์ 3 D อาคารกรีนเฮ้าส์ อาคารพลังงานทางเลือก