สัมมนา “สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา กับ SAANICH SCHOOL DISTRICT รัฐ Victoria, Canada”

“สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา

กับ SAANICH SCHOOL DISTRICT รัฐ Victoria, Canada”

บรรยายโดย Mr. Spencer Gray, SD63 Principal

 

ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ สำนักงานเอ็ดเน็ท เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 10 โซนการศึกษา

 

สนใจเข้าร่วมงาน สำรองที่นั่ง Click

รับเพียง 20 ท่าน

 Canada_Junior_Poster (2)

หัวข้อสัมมนา

– จุดเด่นของการศึกษาของมลรํฐ British Columbia เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Top Ranked

– เด็กไทยได้อะไรจากการเรียนมัธยมเขต Saanich รัฐวิคตอเรีย แคนาดา

– การผลักดันความสามารถรอบด้านของนักเรียน “Discover Children’s Potential”

– การเตรียม Study Plan เกรด 10,11, 12 เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดา

– การพัฒนาทักษะภาษาและการเข้าสังคมด้วยกิจกรรมในและนอกห้องเรียน

– การผึกความรับผิดชอบ ทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในการเรียน การใช้ชีวิต และการงานในอนาคต

– ร่วมพูดคุยกับคุณอ้อย – เกศนี บรูม ที่ปรึกษาฯ คนไทยคนแรกในรัฐ B.C. ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในแคนาดา การเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาเดียน โดยไม่ลืมวัฒนธรรมที่ดีของไทย รวมทั้งการใช้ภาษาไทย โดยจัดตั้งเป็น Thai Kids Club