สัมมนา My Study My Career Plan ตามหา วิชาที่ใช่ อาชีพที่ชอบ คำตอบอยู่ที่นี่

My Study, My Career Plan

ตามหา  วิชาที่ใช่ อาชีพที่ชอบ คำตอบอยู่ที่นี่

โดย อาจารย์วิภา ภิญโญโชติวงศ์

เจ้าของผลงาน “เรียนวิชาทีใช่ ทำอาชีพที่ชอบ คือคำตอบจากใจลูก”

WORKSHOP_BrandJr_PosterWorkshop ตามหา ”วิชาที่ใช่ อาชีพที่ชอบ”  คำตอบอยู่ที่นี่

สำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลาย ที่กำลังเลือกอาชีพและสาขาเรียน

เนื้อหา 

เรียนรู้โลกอาชีพการงานในยุคดิจิตัล

 • · Vision 2050 เตรียมตัวสู่โลกอนาคต
 • · อาชีพอะไรที่เป็นที่ต้องการ
 • · ทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงาน
 • · อาชีพใหม่ ๆ ในสังคมโลก
 • · สาขาการเรียนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 

รู้จักตนเอง ค้นหาตนเองอย่างเจาะลึกถึง

 • บุคลิกภาพ
 • ความถนัด
 • ข้อดีข้อด้อย
 • คุณค่าส่วนบุคคล
 • ศักยภาพปัจจุบัน
 • ค่านิยม ความฝัน

ด้วยศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก

 • Dermatoglyphics
 • Enneagram
 • SDS
 • Multiple Intelligences
ค้นหาอาชีพที่ใช่  สาขาที่ชอบ ที่เหมาะกับตนเอง

 • กำหนดอาชีพที่และสาขาการเรียนที่เหมาะกับตนเอง
 • พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาชีพที่เลือก
 • กระบวนการตัดสินใจ เลือกอาชีพ เลือกวิชาเรียนต่อ

 

พัฒนาตนสู่ความสำเร็จอในอาชีพ การเรียนที่เลือกอย่างไรทักษะการเรียน

 

อาทิตย์ที่  1 เมษายน 2561     10:00- 17:00 น

ค่าสมัคร 1,900 บาท ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “เรียนวิชาทีใช่ ทำอาชีพที่ชอบ คือคำตอบจากใจลูก” จากผู้เขียน

รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่ง Click Now