เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย CSU LONG BEACH

 

bnr_655x205_wallsign

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย CSU LONG BEACH ติดอันดับ #5 ในกลุ่ม TOP Public Schools สาขา Engineering ติดอันดับ 46 และสาขา Business ติดอันดับ 222

 

California State University–Long Beach ได้รับการจัดอันดับ #32 ในกลุ่ม Regional Universities West. Schools โดยจัดอันดับจากผลการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ

 

 

CSU Long Beach มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  35,000 คน  เปิดสอนปริญญาตรี 84 หลักสูตร ปริญญาโทกว่า 67 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตรในสาขาต่างๆถึง 308 โปรแกรม มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่กว่า 322 เอเคอร์บนเชิงเขา ติดชายหาด 5 ไมล์ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่รายล้อมด้วยชุมขนเมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยสีสัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ทีประมาณ 17-27 องศาเซลเซียส   มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากสมาคม the Western Association of Schools and Colleges

 

สำหรับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจเปิดทั้งหมด 8 สาขาด้วยกัน Accountancy, Finance, Management Information Systems, Human Resource Management, Management, Marketing, Operations & Supply Chain Management, และสาขาสหศึกษาด้าน International Business.  ส่วนระดับปริญญาโท เปิดสอนสาขา Master of Business Administration (MBA) และ Master of Science in Accountancy (MSA). ซึ่งโปรแกรม MBA มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Consumer Affairs, Fashion Merchandising and Design, Finance, Health Care Management, Health Science, Hospitality Management, Human Resource Management, Information Systems, Management, Marketing, and Recreation and Leisure Studies

 

สำหรับด้านวิศวกรรม มีหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน Computer Science, Engineering Technology และปริญญาโท Master of Science degree ทางด้าน  Aerospace, Civil, Computer, Electrical,  Mechanical Engineering, และ Computer science

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://web.csulb.edu/academics/colleges-departments.html

 

สอบถามข้อมูลได้ที่

 

เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา จำกัด

 

ห้อง 1001 ชั้น 10 โซนเอ็ดดูเคชั่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

1693 ถ.พหลโยธินจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

Tel: 66 (0) 2937 0870-4  มือถือ 0846730222