หลักสูตร International Diploma Program กับ UC Berkeley Extension

UC Berkeley p2

หลักสูตร International Diploma Program กับ UC Berkeley Extension มหาวิทยาลัย Top Ten ของอเมริกา

UC Berkeley Extension  มหาวิทยาลัย Top Ten ของอเมริกา เปิดหลักสูตรพื้นฐาน ด้านธุรกิจ (Business) และผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาที่กำลังเรียนในชั้นปีที่ 3 – 4 โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ เพียงเลือกเรียนเพียงหนึ่งเทอม หรือ หนึ่งปี หรือ หนึ่งเทอมพร้อมฝึกงาน  เพี่อเพิ่มพูนความสามารถในเชิงธุรกิจได้ในสาขาดังต่อไปนี้

  • Business Administration
  • Entrepreneurship
  • Finance
  • Global Business Management
  • Marketing
  • Project Management

 

ตลอดหลักสูตร 254 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Leadership entrepreneurial training, case studies, Interactive class sessions, problem solving exercises, group projects และ presentation skills

คุณสมบัติการสมัคร

  • TOEFL 79 IBT หรือ IELTS 6.5
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงาน สำหรับบางสาขา

เทอมการศึกษา 

Spring มกราคม – เมษายน

Summer พฤษภาคม – สิงหาคม

Fall กันยายน – ธันวาคม

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร 4 เดือน  $ 13,600

หลักสูตร 8 เดือน พร้อมฝึกงาน $16,600

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://extension.berkeley.edu/static/international/idp/

สอบถามข้อมูล

เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา จำกัด

ห้อง 1001 ชั้น 10 โซนเอ็ดดูเคชั่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว

1693 ถ.พหลโยธินจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 66 (0) 2937 0870-4  มือถือ 0846730222