เรียนต่อสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา

เรียนต่อสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิศาสตร์ในอเมริกา มีสิทธิ์ทำงานในอเมริกาสูงสุด 3 ปี เนื่องจากอเมริกาขาดแรงงานที่มีทักษะสาขาดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานหรือผึกงานได้ในระยะยาว

NAVUSA160405 STEM Flyer

สนใจศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย Top Ranked US 5 แห่งในอเมริกา

จากการจัดอันดับของ US News & World Report 2016

UMASS Lowell อันดับที่ 118 Best Graduate Engineering Program

UMASS Boston อันดับที่ 100 Universities for Life Sciences

UMASS Dartmouth อันดับที่ 39 Best Undergraduate Engineering Program

University of New Hampshire อันดับที่ 47 Top Public Schools

Florida Atlantic University อันดับที่ 200 Undergraduate Engineering Program

 NAVUSA160405 STEM Flyer_Page_2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EdNET North America โทร 02 9730870-4 มือถือ 084 6730222