โปรโมชั่น Study & Work กับ Greystone College

โปรแกรม Study & Work กับ Greystone College เมือง Toronto และ Vancouver เรียน Diploma ด้าน International Business Management /Business Communication พร้อมสิทธิ์ทำงานแบบได้ค่าตอบแทน

ข้อมูล PDF ILSC GC Canada Feb-Apr 2020 Promo – Thailand

สนใจติดต่อ เอ็ดเน็ท นอร์ทอเมริกา 0846730222 หรือ Line: @lekednet