โปรโมชั่น Co-Op Work Experience กับ ILAC International College

โปรโมชั่น Co-Op Work Experience กับ ILAC International College, Canada เมือง Toronto และ Vancouver  โปรแกรมเรียนและทำงานในแคนาดา  ในสาขา

  • Service Essentials for Business Diploma
  • Communication & Service Essentials
  • Sales & Marketing
  • Business Administration
  • Health Care Administration

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม