โอกาสรับทุนการศึกษา International Study Grants 2021/2022 จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

โอกาสรับทุนการศึกษา International Study Grants 2021/2022 จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษามีมูลค่า A$5,000 หรือ A$10,000 พิจารณาให้โดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร เพียงเป็นนักศึกษาต่างชาติ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่สมัคร https://www.monash.edu/study/fees-scholarships/international-study-grants

เงื่อนไขทุน International Study Grants 2021/2022

• เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
• นักศึกษาจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรที่สมัคร หรือติดเงื่อนไขผลภาษาอังกฤษ ก่อนได้รับการพิจารณาทุนนี้
• ทุนการศึกษาจะกระจายมอบให้ แบ่งตามเขตภูมิภาคหรือประเทศ และเพื่อความความหลากหลายของนักศึกษา

รีบส่งใบสมัครด่วน ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด Monash University เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ Group of Eight ของออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดติด Top 1% และ Top 100 ของโลก

มีอันดับในระดับ TOP 50 ของโลกกว่า 18 สาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรทางแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ยังเป็นสมาชิกในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ M8 Alliance อีกด้วย

เป็นมหาวิทยาลัย่ทีใหญ่ทีสุดและมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดของออสเตรเลีย

มีหลักสูตรในอันดับ Top 5 ของประเทศ อาทิ บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ https://www.monash.edu/study/international

สนใจสมัครเรียนที่ Monash University เพื่อรับทุนหรือวางแผนการเรียนล่วงหน้าสามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET โทร 0894490272  หรือแอดไลน์ @EdNET ดำเนินเรื่องฟรีทุกขั้นตอน