ทุนการศึกษาจาก INTO University of Stirling

INTO University of Stirling มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสก็อตแลนด์…