วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลาประเทศไทย 12:30 - 15:30 น. ขอเชิญนักศึกษา UNSW Sydney ที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

UNSW Sydney ขอเชิญนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนและผู้ที่สนใจ…