ANU มอบทุน 25-50%


ANU pic

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย The Australian National University ขอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มูลค่า 25% หรือ 50% ของค่าเรียนปีการศึกษาแรก ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ได้สมัครเรียน และได้รับผลการสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมรับทุน จากผลการเรียนที่ผ่านมา และหลักสูตรที่สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นหลัก รีบส่งใบสมัครเรียนที่ EdNET เพื่อให้ได้รับผลการตอบรับด่วนครับ ก่อนหมดเขตการสมัครขอรับทุนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

http://cecs.anu.edu.au/future_students/graduate

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 9370870 —4

at The Australian National University.